Credits

Exhibition

Curator: Peter Weibel /// Project Management: Bernhard Serexhe /// Curatorial Assistance: Anja Gossens /// Office: Elke Cordell, Anna Reiss, Andrea Hartinger, Jasmin Kamradek /// Registrar: Gina Linder /// Conservation:: Franziska Herzog, Hanna Barbara Hölling, Fenna Yola Tykwer /// Technical Management: Matthias Ossmann, Martin Häberle /// Construction Management: Ronny Haas (Architecture), Werner Hutzenlaub (Media technology), Dirk Heesakker (IT) /// Graphics in the Exhibition: Boris Dworschak /// Media: Andreas Brehmer /// Construction Team: Gregor Gaissmaier, Jörg Baier, Volker Becker, Julia Beister, Claudius Böhm, Martin Boukhalfa, Niels Burchert, Jean Michel Dejasmin, Tom di Stefano, Silke Fehsenfeld, Lutz Fezer, Mirco Frass, Peter Gather, Helge Grey, Klaus Hebenstreit, Bastian Hemminger, Christof Hierholzer, Heiko Hoos, Gisbert Laaber, Christian Nainggolan, Bernd Ponzer, Marco Preitschopf, Manfred Schmieder, Patrick Schmidt, Manfred Stürmlinger /// Facility Management: Peter Futterer, Peter Kuhn, Klaus Wirth, Matthias Herlan, Martin Braun, Hartmut Kampe /// Public Relations: Irina Koutoudis, Karin Bellmann /// Marketing: Sebastian Steinert /// IT Service: Joachim Schütze, Volker Sommerfeld, Uwe Faber /// Museums Communications: Janine Burger, Carolin Knebel, Banu Beyer, Marianne Spencer


Brochure

Print shop: Kraft Druck, Ettlingen /// Reproduction: Roland Merz, Karlsruhe /// Graphics:: Christine Weber /// Poster, Cover theme: Renata Sas /// Production manager: Ulrike Havemann, Jens Lutz, Ellen Mey (ZKM | Publications) /// Images: Sónia Alves /// Editorial office: Ulrike Havemann, Anja Gossens, Jens Lutz, Bernhard Serexhe /// Texts by: Sónia Alves, Claudia Becker, Giselle Beiguelman, Andreas Beitin, Karin Bellmann, Michael Bielicky, Margo Bistis, Christoph Blase, Ludger Brümmer, Martin Burckhardt, Götz Dipper, Kathrin Engler, Monika Fleischmann/Wolfgang Strauss, Claudia Gehrig, Ronald Genswaider, Anja Gossens, Mogens Jakobsen, Hartmut Jörg, Petra Kaiser, Diana Keppler, Barbara Kirschner, Norman M. Klein, Carolin Knebel, Andreas Kratky, Susanna Kraus, Marc Lee, Michael Mangold/Julie D. Woletz, Mia Mansky, Antonia Marten, Doreen Mende, Ellen Mey, Axel Roch, Michael Schuster, Sebastian Steinert, Thomas Thiel, Peter Weibel
 

Website
Concept, Website-Architecture: Silke Altvater, Heike Borowski /// Graphics, Realisation: Silke Altvater /// Coordination, Editing: Heike Borowski /// Selected Bibliography: Christiane Minter /// Texts by: see above /// Translations: Justin Morris, Lisa Rosenblatt